Silvula

Nature for my sister and me as children was magic and our play was continuously bound to her. Every element of her – every flower, stone, tree or tuft of grass had a soul. We were completely lost in our imaginative world using the forest as our playground. Lightness and darkness, colours and shapes, were all factors in creating emotions and adventures. In striving to grow to womanhood I often lost my direction and to observe nature as magic, theLäs mer

Protokoll

Marie Barthelsson arbetar med det avtryck en händelse ger i ett samhälle och hur det påverkar människorna på platsen för det skedda. Under en längre tidsperiod skapar händelsen emotionella sinnebilder och fragment. Genom en analys och en framställning av de fakta som finns under söker Marie Barthelsson denna problematik. Hennes vackra foton får en extra dimension genom att bilden kommenteras ganska torrt och sakligt med hjälp av utdrag av texter. Dessa texter är kopplade till polisutredning som berör motiven. DeLäs mer

Frozen Flowers

Blommorna i serien Frozen Flowers är blommor som jag har fryst i vatten för att sedan sedan ljussätta och fotografera. Man kan köpa bilderna en och en i olika storlekar eller sammansatta i kollage (4 stycken). Kontakta mig gärna om du har frågor: marie.barthelsson@gmail.comLäs mer